Permalink

uit

Fotofers Seedyk

Seedyk jinsen sâltich waad dekôr fan loft en fûgels skippen ûnderweis   © 2014 Tekst: Tryntsje van der Veer Foarmjouwing: Ankemarije Dam Design Skildery: Hendrik Elings

Permalink

uit

Fotofers Stiennen

Stiennen yn beweging brocht wetter slipet ûnderweis stiennen hânsum glêd Stones travel with the flow water polishes te way stones handsome smooth   © 2014 Tekst: Tryntsje van der Veer Foarmjouwing: Ankemarije Dam Design