Permalink

uit

Fotofers Amper

Amper Tizerige tinzen sile as klompskipkes yn myn beheining mei lead ferswierre. Amper weet fan wurden reitsje ik bline toetsen fertichtsje fantasij ear’t rykdom flechtet. Libbenslang it mijen fan tichterby kommen syktocht nei romte ûnder de boaiem.   © 2014 … Lees verder