Permalink

uit

Fotofers Inkeld oars

kaart5Inkeld oars

lonkje nei sinne
inkeld njonken de oaren
in fjild fol blommen

 

Tekst: Tryntsje van der Veer
Foto: Rinus van der Craats
Foarmjouwing: Ankemarije Dam

Reageren is niet mogelijk.