Permalink

uit

Fotofers Muzyk

Muzyk muzyk yn ‘e loft snaren rekke mei it hert libben ûnderweis   Tekst: Tryntsje van der Veer Foto: Rinus van der Craats Foarmjouwing: Ankemarije Dam

Permalink

uit

Fotofers Romte

Romte oeral is romte dei yn sulveren strielen de oergong nei goud   Tekst: Tryntsje van der Veer Foto: Rinus van der Craats Foarmjouwing: Ankemarije Dam

Permalink

uit

Fotofers projekt

Foarjier 2014 ha Tryntsje van der Veer, Rinus van der Craats, fotograaf, en Ankemarije Dam, foarmjouwster, spesjaal foar de Kunstkring Gaasterland in Fryske Fotoferskalinder 2015 útbrocht (cd formaat), in jierdeiskalinder en fotofersansichtkaarten (los of set fan 12), drukt by Van … Lees verder